EN RO facebook instagram

Évadzáró eseménysorozat a Stúdió Szín­házban

on .

Minié­vad­dal és bal­lagás­sal búc­súz­nak a Marosvásárhe­lyi Művészeti Egyete­men. A tanév lejártához közeledve a hall­gatók három előadása utoljára lesz látható május 1720 között a Stúdió Szín­házban, és május 19-​én, pén­teken 11 órától az intézmény végző­seinek a bal­lagási ünnep­ségére vár­ják az érdeklődőket.

Budapesti vendégjáték

on .

Budapesten lép fel a Marosvásárhe­lyi Művészeti Egyetem végzős színés­zosztálya hét­főn, február 13-​án, ahol a KIAD­JA­M­AGÁT című előadás lesz látható a Szín­ház– és Film­művészeti Egyetemen.

A Szín­ház– és Film­művészeti Egyetem meghívására az Ódry Szín­padon hétfő este 7 órától ját­szanak a budapesti közön­ségnek a Marosvásárhe­lyi Művészeti Egyetem másodéves mag­isz­teri színés­zosztály diák­jai. Az előadás, melyet Forgács Péter ren­dezett, a Stúdió Szín­ház idei évadá­nak egyik legsik­ere­sebb és egy­ben legszemé­lye­sebb pro­duk­ciója. A szere­plők kötetlen rögtönzésekre alapozva, saját történetek­ből, élmények­ből, helyzetek­ből merítve építet­ték fel az előadást. Család, gyerekkor, első szerelem, első szemé­lyes tapasz­ta­la­tok, első… Első.

Szere­posztás: Bálint Örs Hunor, Dunai Júlia Veronika, Gaál Attila Csaba, Gyarmati Éva, Hollai-​Heiser Anna, Illés Alexa, Kozma Gábor Vik­tor, Tóth Szil­via Lilla, Wes­sely Zsó­fia Anna másodéves mag­isz­teris színészhall­gatók; jelmezter­vező Nagy Eszter, har­madéves látványter­vező sza­kos hall­gató. Dra­maturg: Faragó Zsuzsa; osztá­lyvezető tanár: Gáspárik Attila.